25 juli 2016

Accepteren?!

Accepteren dat je minder kan dan voorheen valt niet mee is zelfs heel erg moeilijk.

Het wordt misschien makkelijker wanneer je bedenkt dat accepteren niet betekent dat je het er mee eens bent. Accepteren betekent dat je de situatie neemt zoals die is en dan hoef je het niet eens te zijn met de situatie maar je gaat niet meer in gevecht met de situatie.

 

Voorbeeld: Als gevolg van een ziekte ben je afhankelijk van een rolstoel.

Accepteren betekent dan dat je de situatie, de rolstoel neemt zoals die is. Je mag het er niet mee eens zijn maar je gaat niet meer in discussie met de situatie. Dus je gaat geen energie steken in waarom jij nu net in die rolstoel zit of waarom ze het niet hebben kunnen voorkomen etc.

Klinkt makkelijk maar probeer het eens hard op te zeggen:

“Ik ben het er niet mee eens dat ik……(situatie)…. Maar het is zoals het is en hier ga ik het mee doen!”

Hoe voelt dat?